» Welkom
Foto Dit is een website voor iedere geinteresseerde. Leuk dat u komt kijken. Klik voor meer informatie over stichting Sheherazade op de knoppen in het menu.
» Project Takallam
Foto INTRODUCTIE Allochtone opvoeders in Nederland bevinden zich op het kruispunt van een aantal ontwikkelingen in verband met gezinsvorming, familieverbanden, wijzigingen van tradities en gewoonten, veranderende visies op man - vrouw relaties, nieuwe inzichten in de manieren van opvoeden, negatieve trends in de Nederlandse samenleving met betrekking ...

lees meer...Ga verder

» Activiteiten
Foto Stichting Sheherazade wil voor Marokkaanse en alle andere vrouwen een ontmoetingsplaats zijn, waar zij elkaar leren kennen, op informele wijze ideeën kunnen uitwisselen en elkaar tot steun kunnen zijn. Om dat mogelijk te maken, heeft stichting Sheherazade algemene activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten gepland. ADVIES, DOORVERWIJZING EN EERSTE ...

lees meer...Ga verder

» Contact
Stichting Sheherazade is gevestigd te Amsterdam en is als volgt bereikbaar: Bezoekadres: elke vrijdagmiddag vanaf 13.00 Adriaan van Oordthof 37 Amsterdam Telefonisch: 1) 06-46762611 (Fatiha El Jattari) 2) 06-55897945 (Amina El Boukamiri) 020-6155601 tevens fax. Per post: Geraardsbergenstraat 3 1066 WC Amsterdam Per e-mail: sheherazade_internationaal@hotmail.com amina.boukamiri@hotmail.com ...

lees meer...Ga verder

» Doelgroep
Foto Stichting Sheherazade staat open voor alle vrouwen in Nederland en Marokko. De doelgroep bestaat vooralsnog uit Marokkaanse vrouwen in Nederland en vrouwen in Marokko. Stichting Sheherazade richt zich in Marokko op ontwikkeling van vrouwen in het Rifgebied, de relatief armste streek in Marokko. Het betreft vooral vrouwen, wier kansen op een sociaal-economisch ...

lees meer...Ga verder

» Doelstelling
Foto Stichting Sheherazade heeft als algemene doelstellingen: Belangenbehartiging en politieke bewustmaking van Marokkaanse vrouwen in Nederland; Het stimuleren en vergroten van het welzijn, de sociale deelname en de maatschappelijke participatie van (Marokkaanse) vrouwen in Nederland en Marokko. Stichting Sheherazade wil de doelstellingen realiseren ...

lees meer...Ga verder

» Historie
Foto Marokkaanse vrouwen in Nederland en hun migratiegeschiedenis. VOORGESCHIEDENIS Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke positie van Marokkaanse vrouwen in de Nederlandse samenleving, is het van belang om het licht te werpen op hun migratie-geschiedenis. Deze geschiedenis begint in de jaren vijftig met de komst van de zogenaamde ‘gastarbeiders’ ...

lees meer...Ga verder

» Organisatie
Stichting Sheherazade is opgericht in 1986, gevestigd in Amsterdam, en is een landelijke organisatie van en voor Marokkaanse vrouwen en meisjes. Stichting Sheherazade staat open voor alle groepen en nationaliteiten. Stichting Sheherazade zoekt graag samenwerking met alle vrouwenorganisaties/groepen die dezelfde doelstellingen nastreven. De huidige ...

lees meer...Ga verder

» Projecten
Foto Stichting Sheherazade heeft reeds een aantal projecten opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft stichting Sheherazade een aantal projecten in ontwikkeling om in de komende jaren te realiseren. MAROKKAANSE VROUWEN IN ZAKEN Doel van het project is het realiseren van economische zelfstandigheid door het ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap onder ...

lees meer...Ga verder

» Samenwerking
Foto Enkele initiatiefnemers van de oprichting van stichting Sheherazade zijn medeoprichtsters geweest van andere vrouwenorganisaties en projecten. Zij waren tevens werkzaam bij professionele organisaties als maatschappelijk of sociaal-cultureel werker en in andere functies. Eén van hen is medeoprichtster van de Marokkaanse vrouwenorganisatie MVVN (Marokkaanse ...

lees meer...Ga verder

» Sheherazade
Foto De naam “Sheherazade” staat symbool voor de slimme, creatieve vrouw die weet te overleven in tijden van nood en crisis. In het boek”Duizend en één Nachten “ is Sheherazade de hoofdrolspeelster in de overlevering, dat haar oorsprong in de realiteit heeft. Daarin wordt de vrouw als lustobject gebruikt om vervolgens aan de kant te worden gezet. In de overlevering ...

lees meer...Ga verder

» Vacatures
Stichting Sheherazade biedt u een afwisselende en dynamische organisatie met unieke kansen om u te profileren. Sheherazade heeft in 20 jaar een uitgebreid (internationaal) netwerk opgebouwd, rondom de thema’s bewustwording, maatschappelijke activering, vergroting van kansen op de arbeidsmarkt, economische zelfstandigheid en duurzame internationale samenwerking. ...

lees meer...Ga verderMaak vrienden


Copyright 2002-2018