Ľ Doelgroep
Foto Stichting Sheherazade staat open voor alle vrouwen in Nederland en Marokko. De doelgroep bestaat vooralsnog uit Marokkaanse vrouwen in Nederland en vrouwen in Marokko. Stichting Sheherazade richt zich in Marokko op ontwikkeling van vrouwen in het Rifgebied, de relatief armste streek in Marokko.
Het betreft vooral vrouwen, wier kansen op een sociaal-economisch zelfstandig leven klein is: sociaal kansarme vrouwen, zoals werkloze en alleenstaande vrouwen/moeders en in Marokko achtergebleven vrouwen van migranten en potentiŽle remigranten.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018