» Doelstelling
Foto Stichting Sheherazade heeft als algemene doelstellingen:
Belangenbehartiging en politieke bewustmaking van Marokkaanse vrouwen in Nederland;
Het stimuleren en vergroten van het welzijn, de sociale deelname en de maatschappelijke participatie van (Marokkaanse) vrouwen in Nederland en Marokko.

Stichting Sheherazade wil de doelstellingen realiseren door op een democratische en professionele manier te werken aan verbetering van de sociaal-economische positie van (Marokkaanse) vrouwen. Dat kan door bewustwording, maatschappelijke en sociale activering, vergroting van kansen op de arbeidsmarkt, economische zelfstandigheid en duurzame internationale samenwerking.

Stichting Sheherazade wil een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de deelname van Marokkaanse vrouwen aan de Nederlandse en Marokkaanse maatschappij. Zij wil dit doen door het bieden van voorlichting over het vergroten van hun kansen op economische zelfstandigheid in Nederland en Marokko. Stichting Sheherazade wil hen tevens een stem geven over sociale en maatschappelijke thema’s die hun leven beïnvloeden.

Stichting Sheherazade wil ook een bijdrage leveren aan het welzijn van (Marokkaanse) vrouwen door het bieden van informatie en voorlichting over gezondheid, de begeleiding van volwassenen en kinderen bij gezinsproblemen, en het verlenen van advies over sociaal-juridische vraagstukken.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018