╗ Projecten
Foto Stichting Sheherazade heeft reeds een aantal projecten opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft stichting Sheherazade een aantal projecten in ontwikkeling om in de komende jaren te realiseren.

MAROKKAANSE VROUWEN IN ZAKEN
Doel van het project is het realiseren van economische zelfstandigheid door het ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap onder Marokkaanse vrouwen in Nederland en Marokko. Vanuit Nederland zal worden samengewerkt door
het verzorgen van trainingen (marketing, management, modeontwerper, e-business, etc.); uitwisseling en bezoeken over en weer tussen onderneemsters; expositie van producten.

WELZIJN EN WERKGELEGENHEID
Stichting Sheherazade heeft reeds een aantal bijeenkomsten rondom dit thema gehouden. De algemene doelstelling van dit project is het stimuleren c.q. vergroten van de deelname van Marokkaanse vrouwen op dit terrein. Voor de Marokkaanse vrouwen in Nederland betekent dit het creŰren van mogelijkheden tot het opdoen van bruikbare werkervaring in de huidige arbeidsmarkt. Voor de vrouwen in Marokko zal dit project bijdragen aan de vergroten van hun kansen op arbeidsparticipatie. Stichting Sheherazade wil met dit project ook bereiken dat het welzijn van vrouwen in het Rifgebied vergroot wordt.

EMANCIPATIE EN BURGERSCHAP
Doel van dit project is het bijdragen aan de opheffing van de structurele machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, door het belang van persoonlijke ontwikkeling te bepleiten, en door voorlichting te geven over de mogelijkheden die in Nederland bestaan om tot een zelfstandig bestaan te komen en individuele ontplooiing te realiseren.
Stichting Sheherazade heeft reeds een aantal bijeenkomsten in 2004 onder dit overkoepelende thema gehouden. Die gingen over betaalde arbeid, de manieren waarop vrouwen zich zelf kunnen ontplooien c.q. actief kunnen worden in hun leefomgeving (met inbegrip van de politiek), en mogelijkheden op het gebied van onderwijs en educatie. Echter, nog steeds hebben Marokkaanse vrouwen in Nederland minder mogelijkheden hun leven in te richten naar eigen inzicht. Zij hebben minder toegang tot hulpbronnen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Deze hulpbronnen zijn: tijd voor zichzelf, individuele ruimte, zeggenschap over eigen leven, maatschappelijke ruimte, betaalde arbeid, geld, opleiding/onderwijs/educatie, relaties/ contacten, kennis en informatie.

EMPOWERMENT
Stichting Sheherazade wil met dit project de Marokkaanse moeders in Nederland zelf het woord geven over onderwerpen die hun leven be´nvloeden. Zodra de stem van de Marokkaanse moeders in Nederland gehoord wordt en zij serieus worden genomen, hebben zij meer rust om zich met hun eigen toekomst bezig te houden.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018