» Activiteiten
Foto Stichting Sheherazade wil voor Marokkaanse en alle andere vrouwen een ontmoetingsplaats zijn, waar zij elkaar leren kennen, op informele wijze ideeën kunnen uitwisselen en elkaar tot steun kunnen zijn. Om dat mogelijk te maken, heeft stichting Sheherazade algemene activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten gepland.

ADVIES, DOORVERWIJZING EN EERSTE OPVANG
Doel van deze activiteit is hulp verlenen bij de eerste intake, invullen van formulieren, schrijven van brieven, plegen van telefoontjes en het geven van advies. De vrouwen worden doorverwezen naar andere diensten binnen en buiten de organisatie. De bezoeksters kunnen informatie krijgen over de stad, haar stadsdeelraden en –diensten, algemene voorzieningen, het reguliere en specifieke aanbod voor nieuwkomers, andere specifieke voorzieningen voor de doelgroep op stadsdeel-, stedelijk- en landelijk niveau.

OPVANG, BEGELEIDING EN HULPVERLENING
Doel van deze activiteit is bevordering van de maatschappelijke participatie en voorkoming van verdere maatschappelijke uitsluiting van Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie.
Het is belangrijk dat die vrouwen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Hierdoor kunnen zij uit hun isolement komen. Gelet op de sociale nood, waarin vooral deze vrouwen verkeren, heeft deze activiteit voor de organisatie een hoge prioriteit.

SPREEKUREN
De beide spreekuren zullen een belangrijk contact vormen van de organisatie met haar achterban. Door het bieden van directe hulp via de spreekuren, wordt een helder inzicht verkregen in de problematiek van de doelgroep en in de eventuele trends die zich hierin voordoen. Zodra bepaalde trends gesignaleerd worden, is dat voor stichting Sheherazade aanleiding om haar beleid op dat terrein aan te scherpen dan wel bij te stellen. Zij zal vervolgens activiteiten ondernemen om, binnen haar mogelijkheden, een oplossing te vinden.

Inloopspreekuur
Stichting Sheherazade wil met dit spreekuur een verwijs- en bemiddelingsfunctie voor sociaal-juridische problemen verzorgen. Er zal speciale aandacht zijn voor ondersteuning en begeleiding van vrouwen bij de opvoeding van hun kinderen.

Telefonisch spreekuur
De invoering van een telefonische spreekuur zorgt voor een landelijk bereik van stichting Sheherazade. Bovendien heeft de praktijk geleerd, dat dit communicatiemiddel het spreekuur toegankelijk maakt voor vrouwen, die om de een of andere reden niet in staat zijn met hun hulpvragen naar stichting Sheherazade toe te komen.

INFORMATIE EN VOORLICHTING
Doel van de informatie- en voorlichtingsfunctie van stichting Sheherazade is ten eerste het bieden van algemene informatie over stad en land en over alle onderwerpen die van belang zijn voor een burger van dit land; ten tweede het bieden van informatie over projecten, scholen, arbeidsplaatsen; en ten derde het bieden van informatie die bijdraagt tot behoud van de relatie met het land van herkomst. Voorlichting blijft noodzakelijk over nieuwe en oude onderwerpen op gebieden, die de zelfredzaamheid stimuleren. Centraal staat het vergroten van het emancipatiebewustzijn van vrouwen, door middel van training en uitwisseling van ervaringen.. Gesprekskringen vormen een belangrijke activiteit. Thema’s kunnen spontaan aan bod komen, als vrouwen daar initiatieven toe nemen.

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Internationale handelsbetrekkingen met vrouwen uit andere landen.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018