» Vacatures
Stichting Sheherazade biedt u een afwisselende en dynamische organisatie met unieke kansen om u te profileren. Sheherazade heeft in 20 jaar een uitgebreid (internationaal) netwerk opgebouwd, rondom de thema’s bewustwording, maatschappelijke activering, vergroting van kansen op de arbeidsmarkt, economische zelfstandigheid en duurzame internationale samenwerking.
Omdat wij voor Marokkaanse vrouwen werken geven we de voorkeur aan een vrouw.

Open sollicitaties met Curriculum Vitae zijn welkom.

Stichting Sheherazade zoekt vrijwilligers voor de volgende functies:

SECRETARIEEL MEDEWERKER
Functiebeschrijving:

Werkzaamheden:
Leiding geven aan de administratieve medewerker(s).
Helpen met offertes, subsidiewerving en financiėle verantwoording.
Helpen met de correspondentie, zowel postale brieven als e-mail.
Meehelpen met voorbereidingen bijeenkomsten.
Notuleren en verslagleggen van bijeenkomsten.
Archiveren van (concept)documenten, elektronische en postale correspondentie.
Archief onderhouden.
Documentatie Sheherazade bijhouden.
Controle gegevens voor de invoer en verwerking.
In overleg met het bestuur, het bezoeken van relevante bijeenkomsten.
In samenwerking met het bestuur, het actualiseren van het beleidsplan en het vervaardigen van projectplannen
Bewaken van planningen in samenwerking met het bestuur.

Vaardigheden:
Goede kennis van de Nederlandse taal.
Kennis van de Engelse of Franse taal.
Kunnen omgaan met tekstverwerkingsprogramma Word,
Kunnen omgaan met Windows 98 – XP.
Kunnen omgaan met de technische eigenschappen van Windows-componenten.
Bekend zijn met de mogelijkheden van internet.

Eigenschappen
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
Affiniteit met interculturele communicatie.
Bereid zijn tot uitbreiding werkuren in piektijden.
Bereid zijn tot thuis werken.

Werktijden: flexibel, gemiddeld 10-15 uur per week.ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Functiebeschrijving

Werkzaamheden onder leiding van de secretarieel medewerker:
-schriftelijke assistentie, zowel bij postale brieven als e-mail;
-opstellen van overzichtslijsten;
-schriftelijke gegevensverwerking;
-eenvoudige postregistratie;
-opbergen in dossiers na toekennen plaatskenmerk;
-zorgdragen voor correcte adressering en frankering postverzendingen en tijdige terpostbezorging.

Vaardigheden
Goede kennis van de Nederlandse taal.
Kennis van de Engelse of Franse taal.
Bekend zijn met de programma's Word (vooral knippen, kopiėren, plakken en bestanden opslaan), Excel, Outlook;
Bekend zijn met de mogelijkheden van internet.
Bekend zijn met de Nederlandse samenleving, gewoonten en omgangsvormen.

Eigenschappen
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
Goede communicatieve eigenschappen.
Affiniteit met interculturele communicatie.
Bereid zijn tot werken onder tijdsdruk.
Bereid zijn tot uitbreiding werkuren in piektijden.

Werktijden: flexibel, gemiddeld 10 uur per week

U kunt uw sollicitatie sturen naar:

Stichting Sheherazade,
T.a.v.: A. El Boukamiri, voorzitter bestuur,
Geraardsbergenstraat 3
1066 WC AMSTERDAM.
tel. 020-6155601
mobiel 06-55897945
e-mail a.boukamiri@kpnplanet.nl

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018